КЗ КОР "Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів"
(для дітей з важкими порушеннями мовлення)
 
 
Підрозділи школи-інтернату:
 
 

Бібліотека

Велика-бо користь буває чоловікові від науки книжної, бо книги вказують нам і навчають нас,
як іти шляхом покаяння, і мудрість, і стриманість здобуваємо із слів книжних.
Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу - це джерела мудрості.
Книга - бездонна глибина, ми ними в печалі втішаємось, вони - узда для тіла і душі. Мудрість - велика.  
(«Повість минулих літ») .

  

РОБОТА ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ СПРЯМОВАНА НА ВИРІШЕННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ:

  • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально – виховного процесу ;
  • виховання учнів на високих зразках світової та вітчизняної культури, формування на цій основі  національної свідомості, шанобливого ставлення до книги як до головного джерела знань;
  • виховання в учнів інформаційної культури та культури читання; 
  • розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів учнів, сприяння успішному  засвоєнню ними навчальних програм;
  • сприяння самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різноманітних форм і методів бібліотечної роботи, забезпечення їх необхідною літературою, інформацією;
  • піднесення на якісно новий рівень бібліотечної справи з тим, щоб кожен учень оволодів основами бібліотечно – бібліографічних знань.

Бібліотека Васильківської спеціальної школи І-ІІ ступенів організовує свою діяльність відповідно до регламентаційної документації та нормативних документів (законів України «Про загальну середню освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та ін..).

 Станом  на 01.09.2019 р. бібліотечний фонд закладу налічує 7720 примірників книг, брошур, журналів. З них: підручників та методичної літератури — 2600 примірників. Фонд художньої літератури — 5120 примірників: для учнів П-4 класів - 1000, для учнів 5-10 класів – 1600. 

В бібліотеці розроблено та затверджено «Правила користування бібліотекою», у яких установлено загальний порядок організації обслуговування користувачів бібліотеки, доступу до бібліотечних фондів, права і обов'язки читачів.

З метою реалізації основних своїх завдань бібліотекою проводиться систематична цілеспрямована робота. Зокрема, такі заходи: 

  • бібліотечні уроки (виховання культури читання, залучення учнів до пошуку необхідної інформації, виховання навичок самоосвіти); тематика уроків дуже різноманітна: як правильно працювати з книгою, періодичною пресою, довідковою та енциклопедичною літературою, виховання бережливого ставлення до книги: «Здрастуй, бібліотеко!», «Як читати й берегти книжки», «Знайомство з довідковою літературою», «Про книгу і бібліотеку» тощо;
  • книжкові виставки, тематика яких різнопланова й охоплює всі напрямки навчально-виховної роботи, зокрема «Гомоніла Україна», «За давніми звичаями», «Голодомор у спогадах і фактах», тощо; 
  • огляди літератури «На допомогу у вивченні шкільних предметів», «Цей чудовий світ поезії», «Наш рідний край», «Україна - держава європейська», «Під іншим кутом зору», «Дитинство під захистом законів України», «Наш закон — наша сила» тощо, які сприяють формуванню читацьких інтересів, залученню учнів до читання, ознайомлення педагогічних працівників із новинками літератури;
  • бесіди для батьків на батьківських зборах «Домашня бібліотека та її роль у вихованні читацьких інтересів п'ятикласників», «Домашнє читання. Рекомендації батькам» тощо.

У 2018-2019 н. р. підвищився рівень інформаційного обслуговування читачів: оформлені систематичний та алфавітний каталоги, формується картотека газетно-журнальних статей. Популярністю в школярів користуються різнопланові тематичні папки: «Українська мова», «Чорнобиль — минуле і майбутнє», «СНІД: учора, сьогодні, завтра», «Правовий вісник» та багато інших. Робота шкільної бібліотеки забезпечує сьогодні необхідні умови для одержання великого обсягу інформації з вітчизняного і світового інформаційного простору. 

Важливу роль шкільна бібліотека відіграє й у вдосконаленні методичної роботи з педагогічними кадрами, акцентуючи увагу педагогів на нових методичних доробках, розробках, ідеях, концепціях щодо навчання й виховання школярів з тяжкими порушеннями мовлення. Бібліотека закладу забезпечена більшістю освітянських періодичних видань. Оформлено постійні виставки: «На допомогу вчителеві-предметнику», «Методична література для вихователя» тощо.

З метою широкого залучення учнівської молоді та педагогів до роботи з виховання в учнів бережливого ставлення до підручників, відповідальності за правильне й раціональне їх використання, поновлення бібліотечних фондів щороку проводиться Всеукраїнська акція «Живи, книго!». Під час проведення цієї акції активно працював оргкомітет акції та гурток «Живи, книго!», який налічував 10 учнів 5-10-х класів. За їхньої участі бібліотекар проводила бесіди, лекції, читацькі конференції, вікторини, змагання, огляди підручників. У рамках цієї акції визначилися найактивніші читачі бібліотеки.

 Багатогранна робота шкільної бібліотеки спрямована на допомогу учням закладу краще оволодіти програмовим матеріалом, збагачувати знання, розвивати культуру читання, засвоювати соціальний досвід усього слов'янського народу, долучати їх до культурних і духовних надбань, традицій, звичаїв, сприяти формуванню національної свідомості.

Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів для 5 класу

Витяг з протоколу № 5 від 19.04.2018 року

Витяг з протоколу № 4 від 28.02.2019 року

 Витяг з протоколу № 5 від 02.04.2020 року

Дивіться також: 
 
версія для друку
© 2013
Головна Події тижня Наш заклад Фотогалерея Для батьків Контакти
вгору
Розробка сайтів ABC.NET.UA