КЗ КОР "Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів"
(для дітей з важкими порушеннями мовлення)
 
 
Підрозділи школи-інтернату:
 
 

Виховна робота


Колектив вихователів школи - це співдружність однодумців
співдружність громадська, ідейна, трудова, творча.


У вихованні немає головного й другорядного, 
як немає головної пелюстки серед багатьох пелюсток, що творять красу квітки. 
У вихованні все головне: і урок, і розвиток різнобічних інтересів дітей поза уроком,
і взаємини вихованців у колективі. 
В. Сухомлинський

Метою колективу вихователів школи є виховання різнобічної, гармонійної, розвиненої, національно - свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної людини, здатної до саморозвитку та самовдосконалення.

Колектив вихователів школи працює згідно цільових орієнтирів, які передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позаурочний час.

Зміст виховання

Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення до суспільства і держави, людей, природи, мистецтва, праці, себе і свого фізичного, психічного та соціального "Я".

Пріоритетом в освітній діяльності закладу освіти щодо запобігання торгівлі людьми є підвищення загального рівня правової свідомості дітей та молоді, формування навичок безпечної поведінки під час подорожі, у новому місці перебування та вдома, виховання поваги до прав та основних свобод людини, толерантне ставлення до потерпілих від торгівлі людьми

Цільові орієнтири виховної діяльності:

 • сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості;

 • сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей;

 • сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини;

 • сформованість понять та уявлень про довкілля;

 • сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві;

 • сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

 • організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;

 • створення програми виховання для окремої групи з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей вихователів, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

 • змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

 • задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах окремого загальноосвітнього навчального закладу;

 • реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

 • співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;

 • інтеграція зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

Дивіться також: 
 
версія для друку
© 2013
Головна Події тижня Наш заклад Фотогалерея Для батьків Контакти
вгору
Розробка сайтів ABC.NET.UA