КЗ КОР "Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів"
(для дітей з важкими порушеннями мовлення)
 
 
Підрозділи школи-інтернату:
 
 

Соціально-психологічна службаМи прагнемо, щоб наша школа стала острівцем людяності і гуманізму, творчості й постійного пошуку,
щоб її випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу - розум у голові, щирість у серці, здоров'я в тілі. 

Соціально-психологічне забезпечення навчально-вихованого процесу в школі-інтернаті здійснюється  соціальним педагогом та практичним психологом.

Практичний психолог: Замуруєва Валентина Олександрівна    

Соціальний педагог: Чепурда Оксана Валеріївна                            

 

Соціально-психологічна служба – це спільна діяльність психолога та соціального педагога.

Основним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально-виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості. 

Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:

 • консультативна, яка полягає в допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога;
 • психодіагностична включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особових особливостей, міжособових відносин, пізнавальних процесів);
 • психокоректувальна робота направлена на подолання негативних явищ в учбовому закладі, в сім'ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особи учня;
 • профілактична робота, суть якої полягає в попередженні можливих неблагополучний в психологічному і особовому розвитку учня.

Напрямки роботи психологічної служби:

 • Готовність до школи. Адаптація учнів. 
 • Робота з дітьми, які потребують особливої уваги.
 • Психологічний супровід експерименту "Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу". 
 • Соціально - психологічний супровід професійного самовизначення.
 • Робота з педагогічним колективом.
 • Формування психологічного здоров’я учнів, соціально - психологічна просвіта.


 

 
 


                                                                                
                                     
                      

 
 

«ТЕЛЕФОН ДОВІРИ»

Ти опинився в складній життєвій ситуації? Шукаєш відповіді на особисті запитання? Тебе принижують, змушують до чогось? Можливо, тебе втягують або вже втягнули в погану компанію і тепер ти не знаєш, як бути? Зателефонувавши по «ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ», ти можеш анонімно порадитися з кваліфікованими консультантами у вирішенні твоєї проблеми.

 Телефон довіри - один з видів соціально значимих послуг. Надає можливість анонімної телефонної бесіди з кваліфікованим консультантом. Телефон довіри – служба, куди можна звернутися з будь-яким питанням, на яке ти шукаєш відповідь.

Кожна людина, яка звертається на телефон довіри, має право розраховувати на наступне: 

 1. Конфіденційність (таємницю розмови);
 2. Можливість виговоритися; 
 3. Допомогу в пошуку рішення;
 4. Отримати координати інших служб. 


Нормативні документи захисту дитинства

Презентація "Гендерна освіта як чинник успішної самореалізації вихованців школи-інтернату"

Абетка соціального педагога

Функції роботи соціального педагога

 До складу психологічної служби ліцею входить практичний психолог та соціальний педагог закладу освіти. Практичний психолог здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладі освіти. Соціально-педагогічний патронаж здійснює соціальний педагог. Психологічна служба ліцею забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки та діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Завдання психологічної служби: збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної й соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. Мета діяльності психологічної служби: - сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти; - охорона психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про психологічну службу у системі освіти України Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, громадськими організаціями. Працівники психологічної служби ліцею підпорядковуються директору з усіх питань діяльності. Тривалість робочого дня практичного психолога і соціального педагога закладу освіти – 8 годин (4 години - практична діяльність, 4 години методично - організаційна робота). Графік роботи: 8.00-16.00 (понеділок-п’ятниця). Свою діяльність працівники психологічної служби здійснюють як у закладі освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність, обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення заходів, оформлення робочої документації, планування, звітність, робота у навчально-методичних та наукових центрах, громадських організаціях тощо). Напрями діяльності працівників психологічної служби: діагностика виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні; профілактика своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі; корекція усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки; навчальна діяльність форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості; консультування багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу; зв’язки з громадськістю діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління; просвіта формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу. Практичний психолог закладу освіти здійснює: психологічне забезпечення освітнього процесу; психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти; психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти; психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу; реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти; консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо; роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо. Практичний психолог закладу освіти сприяє: формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації; профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності; формуванню соціально комунікативної компетентності обдарованих дітей; попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників; формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами; формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу; попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти; формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі. Соціальний педагог закладу освіти здійснює: соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах; та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо; вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій. Соціальний педагог закладу освіти бере участь у: роботі педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семінарів і засідань методичних об’єднань; плануванні і реалізації завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі; наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів. Соціальний педагог закладу освіти сприяє: взаємодії закладів освіти, сім’ї та суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам); захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо; формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я; попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу. Практичний психолог та соціальний педагог закладу освіти мають окремі кабінети для групової та індивідуальної роботи, що забезпечуються необхідними технічними засобами, канцелярським приладдям, навчально-методичними матеріалами тощо. Працівники психологічної служби здійснюють індивідуальну діагностику, корекцію за запитом учасників освітнього процесу, отримавши письмову згоду батьків (законних представників). Зазначена згода може бути відкликана у будь-який момент. До складу психологічної служби ліцею входить практичний психолог та соціальний педагог закладу освіти. Практичний психолог здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладі освіти. Соціально-педагогічний патронаж здійснює соціальний педагог. Психологічна служба ліцею забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки та діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Завдання психологічної служби: збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної й соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. Мета діяльності психологічної служби: - сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти; - охорона психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про психологічну службу у системі освіти України Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, громадськими організаціями. Працівники психологічної служби ліцею підпорядковуються директору з усіх питань діяльності. Тривалість робочого дня практичного психолога і соціального педагога закладу освіти – 8 годин (4 години - практична діяльність, 4 години методично - організаційна робота). Графік роботи: 8.00-16.00 (понеділок-п’ятниця). Свою діяльність працівники психологічної служби здійснюють як у закладі освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність, обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення заходів, оформлення робочої документації, планування, звітність, робота у навчально-методичних та наукових центрах, громадських організаціях тощо). Напрями діяльності працівників психологічної служби: діагностика виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні; профілактика своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі; корекція усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки; навчальна діяльність форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості; консультування багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу; зв’язки з громадськістю діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління; просвіта формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу. Практичний психолог закладу освіти здійснює: психологічне забезпечення освітнього процесу; психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти; психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти; психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу; реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти; консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо; роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо. Практичний психолог закладу освіти сприяє: формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації; профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності; формуванню соціально комунікативної компетентності обдарованих дітей; попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників; формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами; формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу; попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти; формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі. Соціальний педагог закладу освіти здійснює: соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах; та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо; вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій. Соціальний педагог закладу освіти бере участь у: роботі педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семінарів і засідань методичних об’єднань; плануванні і реалізації завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі; наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів. Соціальний педагог закладу освіти сприяє: взаємодії закладів освіти, сім’ї та суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам); захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо; формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я; попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу. Практичний психолог та соціальний педагог закладу освіти мають окремі кабінети для групової та індивідуальної роботи, що забезпечуються необхідними технічними засобами, канцелярським приладдям, навчально-методичними матеріалами тощо. Працівники психологічної служби здійснюють індивідуальну діагностику, корекцію за запитом учасників освітнього процесу, отримавши письмову згоду батьків (законних представників). Зазначена згода може бути відкликана у будь-який момент. Мета діяльності психологічної служби: сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти; охорона психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. Основними завданнями психологічної служби є: оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі; сприяння повноцінному розвитку особистості на кожному віковому етапі, допомога здобувачам освіти в адаптації під час переходу з однієї вікової групи до іншої; організація психолого-педагогічної підтримки на етапі адаптації до навчання учнів 1-их класів; профілактика дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої ланки; профілактика дезадаптації новоприбулих учнів школи; психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами; робота з дітьми, що опинилися в складних життєвих ситуаціях; робота з обдарованими дітьми; робота з учнями «групи ризику» (соціально-педагогічна діагностика важковиховуваності, формування адекватної поведінки підлітків), профілактика правопорушень; формування в молоді орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика адиктивної поведінки, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності серед неповнолітніх; робота із запобігання конфліктів в учнівських колективах, подолання агресивних, насильницьких дій та суїцидальних мотивів поведінки; допомога в професійному самовизначенні здобувачів освіти; психологічний супровід учнів під час іспитів; проведення заходів спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм.

Дивіться також: 
 
версія для друку
© 2013
Головна Події тижня Наш заклад Фотогалерея Для батьків Контакти
вгору
Розробка сайтів ABC.NET.UA